SKF 2018 Conference

Analisis karakteristik butiran terfluidisasi berdasarkan karakteristik butiran dan tekanan fluida dalam fluidisasi
Hilman Fikry (a), Alika Rahma Gumilar (a), Aufa Numan Fadhilah Rudiawan (b), Erlina (c), Sparisoma Viridi (c)

a) Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha no. 10, Bandung 40132, Indonesia
b) Program Studi Magister Sains Komputasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha no. 10, Bandung 40132, Indonesia
c) Kelompok Keilmuan Fisika Nuklir dan Biofisika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha no. 10, Bandung 40132, Indonesia


Abstract

Telah dibuat suatu rancangan yang berfungsi untuk melakukan fluidisasi pada butiran seperti pasir. Pembuatan rancangan ini secara garis besar menggunakan kompresor angin sebagai sumber aliran fluida, pipa berlubang sebagai tempat keluarnya fluida menuju butiran, dan kotak kontainer sebagai tempat butiran tersebut diletakkan. Fluidisasi merupakan suatu proses pengubahan keadaan butiran dari keadaan padat statis menjadi keadaaan fluida dinamis. Proses tersebut terjadi ketika suatu fluida dialirkan ke atas melalui butiran sehingga butiran tersebut bersifat sebagai fluida. Efek peristiwa ini serupa dengan likuifaksi. Pada eksperimen ini ditentukan massa jenis butiran terfluidisasi berdasarkan prinsip gaya Archimedes. Dengan penentuan massa jenis butiran terfluidisasi, dapat ditentukan penurunan tekanan butiran tersebut. Selain itu, ditentukan juga kecepatan fluidisasi minimum melalui pengaturan tekanan angin kompresor dalam eksperimen.

Keywords: Fluidisasi, butiran terfluidisasi, gaya Archimedes

Topic: Physics

Link: https://ifory.id/abstract-plain/vwJthCam2QXL

Web Format | Corresponding Author (Hilman Fikry)

PDF (637 kB)